14:32 EDT Thứ sáu, 09/10/2015

Menu

Trang nhất » Văn bản- Biểu mẫu » Chính sách sinh viên

nghị định 74

Quy định mới: Nghi định 74 có hiệu lực từ ngày 01/9/2013

Qua thời gian thực hiện, một số điều, khoản của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế. Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (Gọi tắt là Nghị định 74). Nghi định 74 có hiệu lực từ ngày 01/9/2013....