14:11 EST Thứ bảy, 28/11/2015

Menu

Trang nhất » Văn bản- Biểu mẫu

1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Phụ lục III)

1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Phụ lục III)

Quy trình thủ tục làm Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí ...

2. ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI  (Mã số: QT.720-02)

2. ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI (Mã số: QT.720-02)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin nghi học tạm thời ...

3. ĐƠN XIN TRỢ CẤP XÃ HỘI (Mã số: QT.720-03)

3. ĐƠN XIN TRỢ CẤP XÃ HỘI (Mã số: QT.720-03)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin trợ cấp xã hội

4. ĐƠN XIN THÔI HỌC (Mã số: QT.720-04)

4. ĐƠN XIN THÔI HỌC (Mã số: QT.720-04)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin thôi học ...

5. ĐƠN XIN HỌC LẠI  (Mã số: QT.720-05)

5. ĐƠN XIN HỌC LẠI (Mã số: QT.720-05)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin học lại ...

6. GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN (Mã số: QT.720-06)

6. GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN (Mã số: QT.720-06)

Quy trình thủ tục làm giấy xác nhận vay vốn ....

7. ĐƠN XIN MƯỢN, CHỈNH SỬA HỒ SƠ (Mã số: QT.720-07)

7. ĐƠN XIN MƯỢN, CHỈNH SỬA HỒ SƠ (Mã số: QT.720-07)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin mượn, chỉnh sửa hồ sơ sinh viên

8. ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN LIÊN KẾT (Mã số: QT.720-08)

8. ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN LIÊN KẾT (Mã số: QT.720-08)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên ...

9. ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ RA TRƯỜNG (Mã số: QT.720-09)

9. ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ RA TRƯỜNG (Mã số: QT.720-09)

Quy trình thủ tục làm Phiếu thanh toán ra trường

10. ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ  (Mã số: QT.720-10)

10. ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ (Mã số: QT.720-10)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin gia hạn thời gia nộp học phí

nghị định 74

Quy định mới: Nghi định 74 có hiệu lực từ ngày 01/9/2013

Qua thời gian thực hiện, một số điều, khoản của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế. Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (Gọi tắt là Nghị định 74). Nghi định 74 có hiệu lực từ ngày 01/9/2013....

11. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

11. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

12. Đơn đề xuất nhu cầu (QT.720-11)

12. Đơn đề xuất nhu cầu (QT.720-11)

QT.720-11 Đơn đề xuất nhu cầu

 

 


Tân sinh viên
khóa tuyển sinh 2015
Xem và in Giấy báo trúng tuyển 

Tại đây

Hội thi Kỹ năng Nghề nghiệp


In giấy báo Nhập học